Course categories

NÁHRADNÍ STUDIUM 
 MOODLE PRO PEDAGOGY
 Výběr seminářů
 Angličtina - Fejfarová
 Angličtina - Ferenc
 Angličtina - Hlaváčová
 Angličtina - Ječný
 Angličtina - Pospíchalová
 Angličtina - Sehnalová
 Angličtina - Starý
 Biologie - Bucková
 Biologie - Kňapová
 Biologie - Vavřichová
 Český jazyk - Hlaváčová
 Český jazyk - Myslivcová
 Český jazyk - Pelcová
 Český jazyk - Rozumová
 Český jazyk - Stanková
 Český jazyk - Vávra
 Chemie - Bucková
 Chemie - Kňapová
 Dějepis - Mlejnek
 Dějepis - Myslivcová
 Francouzština - Drahoňovská
 Fyzika - Kafka
 Fyzika - Liška
 Fyzika - Novotná
 Fyzika - Pfajfrová
 Fyzika - Vlček
 Hudební výchova - Kunstová
 Informatika - Hájek
 Informatika - Novotný
 Informatika - Vlček
 Informatika - Voňavka
 Matematika - Liška
 Matematika - Novotná
 Matematika - Novotný
 Matematika - Pfajfrová
 Matematika - Vlček
 Matematika - Voňavka
 Němčina - Bernatová
 Němčina - Čepelíková
 Němčina - Dudková
 Němčina - Pelcová
 Občanská výchova - Hlaváčová
 Občanská výchova - Rozumová
 Programování - Novotný
 Ruština - Sehnalová
 Španělština - Stanková
 Technické kreslení - Hájek
 Výtvarná výchova - Smetanová
 Výtvarná výchova - Tehníková
 Základy společenských věd - Halama
 Základy společenských věd - Rozumová
 Zeměpis - Křapková
 Zeměpis - Mlejnek
 Zeměpis - Sádek
Informatika a výpočetní technika 
 Ergonomie počítačového pracoviště - NoThis course requires an enrolment keySummary
 Informatika - HjThis course requires an enrolment keySummary